Εξ' αποστασεως υποστηριξη

Υπάρχουν αρκετές εργασίες στην εταιρία οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολες με την εγκατάσταση ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών. Διαμοιρασμός του Internet, εύκολη ανταλλαγή αρχείων, διαμοιραζόμενοι εκτυπωτές και άλλα πολλά. Ένα δίκτυο μπορεί να είναι ασύρματο ή ενσύρματο.

Το ενσύρματο τοπικό δίκτυο χρειάζεται την προμήθεια ενός Hub, αν το Router του Internet δεν μας δίνει την δυνατότητα να συνδέσουμε πάνω απο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης χρειάζεται η κατασκευή και η τοποθέτηση καλωδίων (συνήθως τύπου RJ45). Ώς πιο ακριβή λύση υπάρχει και η δυνατότητα δικτύωσης της εταιρίας μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος με ειδικές συσκευές. Ο τεχνικός υπολογιστών, έρχεται στο στην εταιρία σας και αφού δεί τις απαιτήσεις σας προχωράει στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκατάσταση αυτού.Δομημένη Καλωδίωση & εγκατάσταση Κατανεμητή

Ένα καλό δίκτυο διασφαλίζεται με τη σωστή επιλογή των υλικών καλωδίωσης, την εγκατάστασή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την πιστοποίηση της εγκατάστασης αυτής κάνοντας χρήση ειδικών οργάνων. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες στην εξασφάλιση της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης διαμορφώνοντας έτσι ένα γρήγορο, αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλές εταιρικό δίκτυο ούτως ωστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην επικοινωνία σας. Αναλαμβάνουμε να στήσουμε τις βάσεις του τοπικού σας δικτύου και να τελειοποιήσουμε την υποδομή σας παρέχοντας σας τον κατάλληλο εξοπλισμό για μια αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων και φωνής.

Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου

Αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας είναι η χρήση ασύρματου δικτύου για μια εταιρία. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων σας, αλλά απαιτή την πιο δημοφιλή λύση. Ο τεχνικός μας επισκέπτεται την εταιρία, κάνει την απαραίτητη συζήτηση και προχωράει στην προμήθεια του απαραίτητου ασύρματου Router (αν δεν υπάρχει).
Αν έχετε ήδη ένα δίκτυο και υπάρχουν προβλήματα ασύρματου δικτύου, σε κάποιον σταθερό ή φορητό υπολογιστή, τότε ο τεχνικός μας προχωράει σε διάγνωση του προβλήματος (που συνήθως είναι θέμα ρυθμίσεων) και σε επίλυση αυτού, ώστε να έχετε συνεχώς σωστή σύνδεση μεταξύ των σημείων πρόσβασης.
Wifi security - Ασφάλεια WIFIΗ ασφάλεια ασύρματου δικτύου είναι ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα στις μέρες μας, ειδικά για τις εταιρίες όπου μπορεί να διαρρεύσουν εταιρικά δεδομένα. Μπορεί επίσης να λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα το δίκτυο σας διότι κάποιος γείτονας το χρησιμοποιεί χωρίς τη δική σας έγκριση. Αυτό επιλύεται εύκολα απο τον τεχνικό μας αφού μπορεί να επισκεφτεί την εταιρία σας και να ασφαλίσει το ασύρματο δίκτυο σας απο τυχόν ανεπιθύμητους που έχουν πρόσβαση. Η ασφάλεια δικτύου γίνεται με κλείδωμα δικτύου WEP, WPA, WPA2 ή με κλείδωμα των MAC addresses των σημείων που επιθυμείτε η δεν επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση.
Για προβλήματα σύνδεσης ADSL ή για εγκατάσταση ADSL σύνδεσης μπορείτε να δείτε τη σχετική ενότητα στο Site μας.

Ρωτήστε μας εδώ για το κόστος δημιουργίας δικτύου.
primi sui motori con e-max