αφαιρεση ιων - trojan - malware

Ένας ιός ή «κακόβουλο πρόγραμμα», όπως ονομάζεται, μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς την άδειά σας στον υπολογιστή σας και καταστρέφει τα προγράμματά σας διαγράφοντας ή τροποποιώντας αρχεία σας. Ακόμα μπορεί να καθυστερεί τον υπολογιστή σας ή να μην επιτρέπει την εκκίνηση του.

Ο κίνδυνος να καταρρεύσει το σύστημά σας και να κλαπούν ή να καταστραφούν τα δεδομένα σας είναι ορατός.

Ο τεχνικός μας θα ανιχνεύσει και θα αφαιρέσει τέτοιου είδους προγράμματα και θα σας προτείνει κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς για προφύλαξη από μελλοντικές απειλές.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
  • Ανίχνευση και αφαίρεση των ιών και κάθε κακόβουλου προγράμματος ή πρόγραμμα υποκλοπών που έχει εισβάλει στον υπολογιστή σας.
  • Επιδιόρθωση των βλαβών που έχουν προξενήσει οι ιοί στον υπολογιστή σας (είτε στα αρχεία είτε στο λογισμικό σας)
  • Εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού προστασίας από ιούς που θα κρίνουμε κατάλληλο για τις ανάγκες του υπολογιστής σας
  • Παραμετροποίηση ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάγκες σας
Ρωτήστε μας εδώ για το κόστος της υπηρεσίας.
primi sui motori con e-max